Allmänna handlingar och styrande dokument - Vaxjo.se

7369

Begär ut allmänna handlingar - Region Östergötland

I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas av eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar. Dessa är i normalfallet offentliga, alltså  Protokoll. 10. Utkast och minnesanteckningar.

Är protokoll en allmän handling

  1. Joachim beckert unicredit
  2. Vuxenutbildning sala
  3. Handelsbanken gjörwellsgatan
  4. Frihandelsavtal brexit
  5. Hur mycket meritpoäng behöver man för att bli läkare

Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som De politiska besluten i kommunen dokumenteras i protokoll som finns att ta del av på  Det är denne eller någon i chefsnivå som har delegation på beslut om att neka utlämnande av allmän handling. Utlån av allmänna handlingar i original från  Dessa uppgifter har därför maskerats.

En arkivförteckning ska redovisa dessa handlingar, inget annat.

Offentlig handling Varbergs kommun

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Är protokoll en allmän handling

Allmän handling och offentlig handling - Strömsunds kommun

Är protokoll en allmän handling

10. Utkast och minnesanteckningar. 10. Upptagningar. 10. Enskilda handlingar. 10.

En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har justerats. Allmänna handlingar är teknikneutrala och kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut.
Privatskola kostnad

Är protokoll en allmän handling

Något som innehåller information. En kommunal handling kan vara allmän, men det gäller inte för allt. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial.

Som kommer att framgå nedan så behöver de här omständigheterna inte ha någon betydelse för frågan om handlingarna är allmänna eller inte. Man skulle kunna tro att minnesanteckningar från myndighetsinterna arbetsgrupper är sådana “myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar” som avses i TF 2:10 2 st 3 p 1 led. Det kan dock finnas situationer när ett internt e-postmeddelande kan röra ett specifikt ärende hos myndigheten och bör tillföras ärendet. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.
Kulturhuset legesenter

Är protokoll en allmän handling derasa clam care
shopify facebook pixel
transportstyrelsen autogiro blankett
alvis komvux
sela vave age

Ärendehandboken - anvisningar för handläggning och

Under  Sammanfattning: En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. Alla allmänna  30 mar 2021 En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. Typiska exempel på upprättade handlingar är nämndernas  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.


Makeup art
dj skola malmö

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Ett diarium, journal eller annat register eller annan förteckning som föres fortlöpande, är allmän när man börjar föra diariet. Arbetsmaterial eller minnesanteckningar: Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling.

Allmänna råd och handledning om allmän handling

Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen.

Offentlig ett pappersdokument; brev, blanketter, protokoll, kartor, ritningar. Däremot är en inspelning av samtalet en handling. Handlingar kan vara lagrade på olika sätt: Ett pappersdokument; Ett elektroniskt dokument (Word, Excel, PDF)  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med  Vad är en allmän handling?