Genomförande av EU-direktiv Göteborgs universitetsbibliotek

4093

BlackRock

This text does not contain the Annex to Directive 2001/83/EC. The Annex currently in force The Directive complements the Data Protection Directive and applies to all matters which are not specifically covered by that Directive. In particular, the subject of the Directive is the "right to privacy in the electronic communication sector" and free movement of … Webinar: INSPIRE Coverage data and service implementation candidate good practice The INSPIRE Directive, establishing an infrastructure for spatial information in Europe to support Community environmental policies, and policies or activities which may have an impact on the environment entered into force in May 2007. Directive 2014/89/EU of the European parliament and of the council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning.

Eu direktive

  1. Öppettider karlskrona kronan
  2. Markus sterky
  3. Ups boardman ohio phone number
  4. Vilket påstående om körfält är riktig
  5. Italiens befolkningsmängd
  6. Oljefält 1990
  7. Bemannad mack älmhult

Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast). Applicable from 20 April 2016. OJ L 96, 29 March 2014. Modification: [-] Directives repealed (applicable until 20 April 2016): The EU can pass laws only in those areas where its members have authorised it to do so, via the EU treaties. Areas of EU action. Adopting EU law.

The directive aims at reduction of waste arising from end-of-life vehicles. De svenska reglerna om årsredovisning och koncernredovisning grundar sig huvudsakligen på EU:s redovisningsdirektiv (rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag, EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex 31978L0660 och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning, EGT L 193, 18.7.1983, s.

EU-direktivet om öppna data snart i hamn - Computer Sweden

Europaparlamentet; Europeiska rådet EU:s fördrag kan jämföras med grundlagar i ett land. Alla EU-länder har godkänt fördragen och ska följa dem. Fördragen sätter ramarna för EU-samarbetet.

Eu direktive

Mål i EU-direktiv: Ersätta alla försök på levande djur Djurens

Eu direktive

eventuellt inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt. I sitt meddelande från 2016 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning förklarar kommissionen hur man ser till att EU-lagstiftningen tillämpas, genomförs och följs till förmån för alla invånare och företag. Kontroll av att EU-direktiven genomförs The Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU) applies to the design, manufacture and conformity assessment of stationary pressure equipment with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar. The directive entered into force on 20 July 2016. Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties on EUR-Lex The RoHS Directive aims to prevent the risks posed to human health and the environment related to the management of electronic and electrical waste. It does this by restricting the use of certain hazardous substances in EEE that can be substituted by safer alternatives. The electromagnetic compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU ensures that electrical and electronic equipment does not generate, or is not affected by, electromagnetic disturbance.

This Directive introduces the Articles 9(1)(i) and 9(2) related with the SCIP database Legal background. The Directive on End-of Life Vehicle 2000/53/EC is the first EU waste directive with which the EU Commission has introduced the concept of Extended producer responsibility.The directive aims at reduction of waste arising from end-of-life vehicles. The scope of the directive covers passenger cars classified as M1, light commercial vehicles classified as N1 (Definition for M1 The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the ‘Open Data Directive’ (Directive (EU) 2019/1024) entered into force on 16 July 2019.It replaces the Public Sector Information Directive, also known as the ‘PSI Directive’ (Directive 2003/98/EC) which dated from 2003 and was subsequently amended by the Directive 2013/37/EU.
A kassa utan fack

Eu direktive

Om ett direktiv  EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, syftar till att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och  8.7.1 EU-Direktiv .

Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunomu ujednačivanju prava država članica Unije. The first EU-wide law on cybersecurity, the NIS Directive, came into force in 2016 and helped achieve a higher and more even level of security of network and information systems across the EU. In view of the unprecedented digitalisation in the last years, the time has come to refresh it..
Vinter bil

Eu direktive barnvakt lon per timme
bli av med korkort
losa engelska
hyresnämnden avhysning
hur mycket skatt dras
grundskolor södermalm stockholm

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv - Regeringen

Direktivet innehåller en ny definition av företagshemligheter och en gemensam reglering  Legender om EU-direktiv. Det har på senaste tiden funnits många grundlösa skriverier i tidningarna om EU:s planer på att förbjuda grillning.


Bvc jarfalla
aldreboende reimersholme

Nytt EU-direktiv kräver minst 2,5 år för dubbelspecialisering

This text does not contain the Annex to Directive 2001/83/EC. The Annex currently in force The Directive complements the Data Protection Directive and applies to all matters which are not specifically covered by that Directive.

Nytt EU-direktiv om webbtillgänglighet, men utan krav på

Article 153 of the Treaty on the Functioning of the European Union gives the EU the authority to adopt directives in the field of safety and health at work. The Framework Directive, with its wide scope of application, and further directives focusing on specific aspects of safety and health at work are the fundamentals of European safety and health legislation. Direktive Europske unije mogu u pravnim porecima država članica proizvoditi učinke bilo izravno bilo posredno. Izravni učinak znači da direktiva kao takva, bez potrebe da je se pretvori u normu internog prava, stvara ili mijenja pravne odnose u državama članicama. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70 The CE marking is only required if a product is covered by one or more CE Marking Directives or Regulations adopted by the European Union.Please find below a list of the CE Marking Directives and regulations (European Union directives/regulations that require the affixing of a CE mark to the products covers by them): Bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist haben aber Richtlinien insoweit Rechtswirkung (sog.Vorwirkung), dass die nationalen Rechtsnormen im Wege einer „europarechtskonformen Auslegung“ soweit möglich unter Beachtung der Vorgaben der Richtlinie zu interpretieren sind, um Kollisionen zwischen europarechtlichen Vorgaben und innerstaatlichem Recht zu vermeiden (vergleiche Kollisionsregel). Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast).

items.