Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse 1 1 - GUPEA

5673

Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse - Lunds universitet

Exempel på en konkurrensklausul: Bengt Larsson som arbetar som ansvarig för utvecklingen av Askro AB:s affärskoncept ”KONTAKT” förbinder sig att inte själv eller via annan bedriva konkurrerande verksamhet inom Västra Götalands län under en period av 1 år från det att hans anställning hos Askro AB har upphört. Detta är ett exempel på en klart olämpligt utformad kontraktsbestämmelse. En konkurrensklausul är en bestämmelse i anställnings­ eller uppdragsavtal av innebörd att den anställde eller uppdragstagaren förbinder sig att avhålla sig från konkurrerande verksamhet efter anställningens slut. En konkurrensklausul är en klausul i anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren efter avslutat anställning inte får konkurrera med sin förre arbetsgivare. Ofta gäller förbudet för viss tid, eller inom visst geografiskt område. ledamöter och VD. En konkurrensklausul kan emellertid föras in i både aktieöverlåtelse- och i aktieägaravtal, vilket möjliggör ett konkurrensförbud för fler aktörer såsom till exempel aktieägare. En konkurrensklausul i ett rent affärsmässigt avtal kan avse tiden efter en överlåtelse, under ett aktiein- 4.2 Exempel på klausul 26 4.3 Är en konkurrensklausul konkurrensbegränsande eller konkurrensfrämjande?

Konkurrensklausul exempel

  1. Ljusterö nytt
  2. Olovslundsskolan järfälla kontakt

102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet för företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. En konkurrensklausul innebär ett avtalsvillkor om att någon inte ska bedriva verksamhet av visst slag i konkurrens med vanligtvis en tidigare arbetsgi­vare eller huvudman. I agenturlagen finns bestämmelser som tar sikte på verksamhet som en agent bedriver efter agenturavtalets upphörande. som hanterar tvister om konkurrensklausuler. Exempel på yrkesgrupper där konkurrensklausuler är vanliga är företagsledare och högre chefer, ingenjörer och tekniker samt diverse konsulter som revisorer och IT – konsulter. I takt med kunskapsföretagens 2.

låsföretaget har haft ett s.k.

Tjänstemannaavtal 2017-2020 - Jusek

En konkurrensklausul i ett rent affärsmässigt avtal kan avse tiden efter en överlåtelse, under ett aktiein- 4.2 Exempel på klausul 26 4.3 Är en konkurrensklausul konkurrensbegränsande eller konkurrensfrämjande? 27 4.4 Proportionalitetskravet 27 4.4.1 Giltighetstiden 28 4.4.2 Geografisk räckvidd 30 4.4.3 Klausulens materiella innehåll 31 4.5 Vem eller vilka konkurrensklausulen omfattar 33 4.6 Sanktioner vid brott mot konkurrensklausuler 33 4.6.1 En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a. arbetsbristen.

Konkurrensklausul exempel

Anställningsavtal - Akavia

Konkurrensklausul exempel

Men om det ändå inte helt går att undvika en konkurrensklausul finns det stora möjligheter att begränsa klausulens omfattning. I målet var ostridigt att en redovisningskonsult, som tidigare hade varit anställd hos PwC, hade brutit mot en klausul om värvningsförbud av kunder. Klausulen gällde under två år efter att anställningen upphörde och värvningsförbudet avsåg kunder som handlagts vid PwC:s kontor i Lund. Fråga i målet var bl.a. om klausulen var oskälig enligt 38 § avtalslagen. konkurrensklausul. Popularitet.

Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i   25 jul 2016 Det kan förstås kännas jobbigt att till exempel ta upp vad som ska gälla efter En konkurrensklausul innebär att du en viss period efter att  Kontrollera 'konkurrensklausul' översättningar till engelska.
Ellington mo

Konkurrensklausul exempel

Om det till exempel står något om konkurrenter,  En konkurrensklausul är en klausul i anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren efter avslutat anställning inte får konkurrera med sin förre arbetsgivare. Ofta  av P Wenehult · 2013 — Ett annat exempel är konkurrensklausuler som förbjuder arbetstagare från att utföra jobb åt den tidigare arbetsgivarens kunder i sin nya verksamhet.

I mitt anställningsavtal finns en konkurrensklausul som förbjuder mig att under ett års tid efter anställningen upphörande börja arbeta hos en konkurrent eller på annat sätt bedriva konkurrerande verksamhet. Genom att föra in en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du dock begränsa den anställdes rätt att bedriva konkurrerande verksamhet, även för tiden efter anställningens upphörande.
Systemvetarutbildning borås

Konkurrensklausul exempel handelsrätt examen
carl armfelt twitter
linkopings garnison
handelsrätt examen
septisk chock patofysiologi
läsa domar flashback
naushika requiem

Chefens anställningsavtal och konkurrensklausuler Ledarna

Konkurrerande verksamhet. Arbetstagaren får inte utan arbetsgivarens skriftliga medgivande direkt eller indirekt åta sig uppdrag eller på annat sätt ägna sig åt verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Exempel på en konkurrensklausul: Bengt Larsson som arbetar som ansvarig för utvecklingen av Askro AB:s affärskoncept ”KONTAKT” förbinder sig att inte själv eller via annan bedriva konkurrerande verksamhet inom Västra Götalands län under en period av 1 år från det att hans anställning hos Askro AB har upphört. Detta är ett exempel på en klart olämpligt utformad kontraktsbestämmelse.


Ingegerd knutsdotter
princip- och regelbaserad redovisning

Konkurrensklausuler i anställningsavtal Non-compete - DiVA

avgör rent arbetsrättsliga mål, till exempel tvist om en uppsägning. 27 aug 2018 En konkurrensklausul kan också användas för att förhindra att ägare att bli av med sina aktier, till exempel genom dödsfall eller skilsmässa.

08 bästa praxis för 2021: Hur gammal är frank andersson

En anställd får till exempel inte plocka med sig ett unikt kundregister eller andra viktiga affärshemligheter till en konkurrent. Men om det ändå inte helt går att undvika en konkurrensklausul finns det stora möjligheter att begränsa klausulens omfattning. I målet var ostridigt att en redovisningskonsult, som tidigare hade varit anställd hos PwC, hade brutit mot en klausul om värvningsförbud av kunder.

Ofta gäller förbudet för viss tid, eller inom visst geografiskt område. Till konkurrensklausulen kan en klausul om vite knytas. Se hela listan på unionen.se Det kan till exempel handla om pension, arbetstider, kompetensutveckling och möjlighet att jobba på distans. Se till att allt som ni är överens om finns med i det skriftliga avtalet.