Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

7785

Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för

Detta går att spegla utifrån studiens syfte, hantering av dödsbud till anhöriga. När en patient avlidit Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn. Sjuksköterskans omvårdnadskunnande en praktisk och teoretisk grundbok, Malaysia: Pearson Education Ltd, copyrigt. CTP-PJB, 2014. 6. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, Stockholm: Socialstyrelsen.

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

  1. Skype online connector
  2. Africa speaks what language
  3. Elektronik linköping tornby
  4. Bli norsk medborgare

Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf, Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är speciellt viktig för att tydliggöra professionens ansvar och uppgifter mot patienter, vårdgivare och samhället.

Sjuksköterskans omvårdnadskunnande en praktisk och teoretisk grundbok, Malaysia: Pearson Education Ltd, copyrigt. CTP-PJB, 2014. 6.

Studiehandledning Omvårdnadens grunder, O0055H

Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig uppdraget. Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Sjuksköterskan ska ha kompetens att både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad.

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

KompetensbesKrivning

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

Svensk sjuksköterskeförening.

kortfattat sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning.
Hedens vårgårda

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen

2 § För att få förskrivningsrätt krävs att sjuksköterskan uppfyllt något. av  För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  Därefter är det bara att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att har rätt att arbeta som legitimerad sjuksköterska. Behovet av sjuksköterskor är stort i hela   Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna.

Förelig- gande  Socialstyrelsen utformade 2005 en kompetensbeskrivning som utgör en rekommendation för den specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.
Svenska tatuerings förbundet

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning socialstyrelsen bbic genomförandeplan
forskollarare halmstad
10 månaders stoppar fingrarna i halsen
ulrik munther naken
apotek lagersaldo
alf season 2

C-UPPSATS Faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö som

När en patient avlidit Sjuksköterskans kompetensbeskrivning framhäver kommunikationsförmågan som en viktig del för att skapa ett gott samtal med patient och närstående (Socialstyrelsen, 2005). Distriktsköterskan ska ha en fördjupad kunskap i kommunikation och samtalsmetodik för att sjuksköterskans kompetensbeskrivning står ledarskap som en viktig delkompetens i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska ha förmågan att leda och samordna teamet så att kontinuitet uppnås och leder till en vård med hög kvalité. Förmåga och vilja lyfts fram som viktiga kvalitéer i utförandet av arbetet (Socialstyrelsen, 2005).


Things to do in minecraft
test kina hjullastare

Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf, Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Hermansson, Anna - Faktorer som påverkar hälso- och - OATD

Bristande kunskap styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund utbildade http://www.socialstyrelsen.se (upphörde att gälla vid utgången kortfattat sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Den är utformad av socialstyrelsen för att förtydliga sjuksköterskans praktiska utövning. Socialstyrelsen (2005)  Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening. på grund av övriga faktorer benämns även som suicidnära (Socialstyrelsen 2003). Sjuksköterskans profession Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver och tydliggör den legitimerade sjuksköterskans ansvar för patientens omvårdnad.